BERREVOETS hekken en poorten BVBA

Hekken en poorten

Kapelstraat 132

3550 Heusden-Zolder


Tel. 011/72 60 18

BTW: BE0833.822.787

E-mail: lynn@berrevoets-poorten.be

 

 Garantiebepalingen voor particulieren

 

 

Algemene bepalingen

De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te kijken. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de maand na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, schriftelijk te melden.

 

Er is geen garantie verschuldigd bij

*vrijwillige, opzettelijke of door zware fout veroorzaakte aangebrachte schade door onder meer reiniging en onderhoud

*een abnormaal gebruik, slijtage of normale veroudering

*kleurverschillen in de behandelde materialen

*wrijvingen  van stompe voorwerpen of objecten

*schade te wijten aan aanrakingen met vloeistoffen of materialen waartegen de poedercoating niet chemisch bestand is

*schade als gevolg van het reinigen van de behandelde oppervlakken met producten die niet toegestaan werden.

*schade door oorlog, terroristische daden of sabotage, ongevallen ed., storm, aardbevegingen en elke andere natuurramp van catastrofale aard, directe of indirecte gevalogen van ontploffingen ed.

*De directe of immateriële gevolgschade zoals genotsverlies zijn uitgesloten.

*tot kosten van herstel behoren niet:

               -de kosten voor demontage en montage

               -de kosten voor hulpmiddelen zoals kranen

               -vervangingskosten

               -verplaatsingskosten

 

1)      Poortconstructie:

Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.

 

 

2)      Lakwerk:

10 jaar garantie afbouwend:

1e jaar 100%       6e jaar: 50%

2e jaar 90%         7e jaar: 40%

3e jaar 80%         8e jaar: 30%

4e jaar 70%         9e jaar: 20%

5e jaar 60%         10e jaar: 10%

Er is slechts sprake van een gebrek indien ten minste 3% van het totaal gecoat oppervlak, gerekend per individuele zaak, een gebrek vertoont.

Visuele keuringen moeten plaatsvinden loodrecht op het zichtvlak met het blote oog en bij daglicht (geen licht dat schuin over het oppervlak schijnt), voor binnenwerk op een afstand van 3m, voor buitenwerk op een afstand van 5m.

Defecten of gebreken van minder dan 3% worden beschouwd als normale slijtage en vallen niet onder de garantie.

 

3)      Motoren en onderdelen

 

Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.